Hangover Ride*

Ongelooflijk wat Nico van Nes en zijn maat Paul van Os aan grappen en grollen weten te bedenken.
BRR, TRK, KIR, WPR, Nederlandse en Engelse verkeersborden, VADNA, MUG en NIER, houd dat maar eens allemaal uit elkaar!

Verslaggever
Het verslag mocht worden geschreven door de equipe die het dichts bij 281 strafpunten eindigde. Vorig jaar stond dat op 111, dus werd besloten dit wat te verhogen, waardoor mogelijk een wat lager eindigende equipe eens een leuk verslag kon schrijven. Nou dat pakte dus helaas verkeerd uit.

In de A-klasse behaalden de winnaars ruim drie keer zo veel strafpunten dan in 2018. In de B- en C-klasse iets betere scores, maar ook meer dan in 2018. Denk nu niet dat het geen leuke rit was, het was een bijzondere afwisselende Ride waarbij veel van de hersenen werd gevraagd om alle puzzels en raadsels op te lossen.

Start
Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen kon eindelijk worden gestart. Bovenaan de routeopdrachten nog een paar aanvullingen en de aanwijzing;
Het kan zijn dat je al bezig bent met opdracht 1, terwijl je nog op weg bent naar de auto waarmee je de Katerrit gaat rijden.

Het zal wel, wij zijn ingestapt en ons op de 1e routeopdracht geworpen.


Na golf weg links (MUG) (NIER).
Dat was geen soepele start. Door MUG natuurlijk alleen het door de uitzetter geplaatste materiaal gebruiken, maar dat waren wij alweer vergeten en op de parkeerplaats flink naar golven en golfjes gezocht. Ook op de RC zagen wij dat door vocht het witte deel van de RC golfjes vertoonde.
Daarom 2 keer de X geschreven, maar daar dachten de uitzetters duidelijk anders over. Lekker begin.

Naar buiten
In Driemond kon routeopdracht 8 op drie manieren worden uitgevoerd. Een sleutelmaker wist niet meer welke vier verschillende sleutels op welke 4 sloten pasten. De vraag was; hoeveel keer moet je maximaal een sleutel in een slot proberen voordat je weet welke sleutel bij welk slot past.
Probeer het nog maar een keer, als je het goede antwoord had gevonden, ging je links de brug in Driemond over. Als je er niet uitkomt, kijk dan verderop in dit verslag.

Via de Lange Stammerdijk even genieten van het uitzicht op de Gaasp alvorens in het industrieterrein de Stammerdijk volledig verstrikt te raken in de val;
16. Na “WEG RECHTS” ”Weg links” rechts
17. Na “WEG LINKS” “Weg rechts” links.
Extra verwarrend werd het door de witte bordjes waarbij de straatnaam niet onderstreept was. Dat werden zo maar herstellers! Als je daarnaast links en rechts uit elkaar kon houden, leverde dat een mooie combinatie op.

Helaas liep de route daarna vast. Opnieuw begonnen, maar met hetzelfde resultaat. Wat zien wij wat de uitzetters niet zien. Na nog andere mogelijkheden te hebben onderzocht, toch maar besloten om de combinatie op de controlekaart in te vullen.
Na afloop kwam de aap uit de mouw, de combinatie was helemaal goed, alleen hadden de uitzetters het verkeersbord C2 over het hoofd gezien.
Verder naar het industrieterrein Verrijn Stuart bij Diemen.

Hier kwamen de Engelse verkeersborden aan bod.
De opdracht was; voor “4’-6“ van richting veranderen.
Natuurlijk heeft elke rittensporter ook het boekje Traffic Signs in zijn bagage. Eitje dus.
Wel even uitrekenen wat de maximale doorrijhoogte is.
4 foot min 6 inch. 1 foot is 30,48 cm en 1 inch is 2,54 cm.
Kortom 4 x 30,48 min 6 x 2,54 = 106,68 cm. Dus gedwongen voor het bord naar rechts en even verderop de opdracht voor de weg met de naam 4’-6 wel uitvoeren.

Na een stukje Bijlmer, waar een ongelooflijke nieuwe wijk tegen Diemen-Zuid uit de grond wordt gestampt, naar de Duivendrechtsekade voor een tekst valletje. Kort daarna maken wij een enorme fout door op de viersprong bij de H.J. E. Wenkebachweg het verkeersbord aanduidende doodlopende in de weg rechtdoor en in de weg rechts niet waar te nemen en voeren daar de opdracht VRW links gewoon uit!

Helaas maken wij nog een paar geweldige blunders door een routeopdracht Ri Amersfoort en een aanhoudend weg links gewoon uit te voeren en dat mag alleen als je op het DRR rijdt. Zo loopt het aantal fouten wel op.

In de Woudrichemstraat in de Bijlmer kregen wij te maken met Advocaat.
Na Advocaat met slagroom van richting veranderen. Natuurlijk eerst een afbeelding van een glaasje advocaat met slagroom. Wel lekker, maar dan wel met een kleine a om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Een foto van de Advocaat met een aureool met daartussen een flinke kluit slagroom. De uitzetters wilden dat wij door het woordje met (volgorde?) pas na Advocaat opzoek gingen naar slagroom. Dat leverde een extra rondje op met een extra routecontrole K.

KIR
De eerste KIR opdracht op het parkeerterrein aan de Valburgdreef bij de Gaasperplas liep als een zonnetje. Zien dat door de fiets en Vbr je niet alle wegen kon benutten om de kortste route naar de fiets te construeren.
Na de rit was er nog wat discussie over de fiets. In de routeopdracht stond de fiets naar rechts en in het voorbeeld naar links. Dit is natuurlijk kaartlezen en op de topografische staat het fietsje soms naar links en soms naar rechts. Geen probleem het is uiteindelijk gewoon een kaartteken (fietspad).

We naderen het einde van de rit met nogmaals wat KIR op de parkeerplaats Gaasperplas. Prachtige val waarbij het fietspad en de landsgrens voor omtrekkende bewegingen zorgden. De uitzetters zagen over het hoofd dat op RC Q ook een hersteller stond en de opdracht na RC “Q” niet helemaal uit de verf kwam.

Het slot met ‘kortste route naar uitrijpoort’ was weer een hele mooie.
De onderbreking (rode streep) en de omhoog wijzende ritpijl leverden een fraaie herconstructie op om de route na de onderbreking weer op te pakken.

Slot
Tenslotte in Weesp vlak voor de golfbaan nog een echte uitsmijter.
Wat moet je met een routeopdracht;
107. na vorst aan de grond, voor dood lopend spoor links
Het eerste wat je tegenkomt is een foto van onze koning W.A. met zijn dochters.
Een vorst is natuurlijk een heerser, koning, nok van een huis of gewoon vriesweer.
Dat laatste is abstract. Onze koning zit wel op de grond, maar is niet failliet.

Maar wat is dood lopend in combinatie met spoor?
Sporen waren er genoeg, o.a. de voetafdrukken van de uitzetters bij het slaan van de paaltjes en indrukken van autowielen.

In de weg rechtdoor een RC Z met daar kort voor een hersteller.
Geen touw aan vast te knopen.
Na kort overleg met onze concurrenten Gerrit van Assen en Bertus Kolkman besloten om toch de RC Z te noteren. Natuurlijk niet naar de RC gereden omdat e.e.a. allemaal leesbaar was voor de weg naar links en daar er in het begin ook al een RC Z stond. Wat blijkt RC Z is fout!
De RC Z van het begin was vervangen door een schilderijtje van een RC, dus geen RC want dat moet een bordje zijn!

Al dat denkwerk voor niks en aardig wat tijd verknoeid. Daar het geen RC was, werd je eigenlijk gelijk naar links gedwongen in de richting van de gele vlag.

Met een uitgebreide uitleg werd duidelijk inzicht gegeven in het denkgebeuren van de uitzetters.
Nico en Paul hebben ons een prachtige rit voorgeschoteld waar wij veel plezier aan hebben beleefd. Volgend jaar hopelijk weer een nieuwe kans. In de C-klasse was er zelfs een equipe die zo’n rit wel wat voor de Nacht van Weesp vond.

*vrij vertaald Kater Rit.

M.b.t. de sleutels 6 keer.

door Wim den Doop

Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek