Katerrit: HAH of HAH

Eind vorig jaar reeds kennis gemaakt met het Bijzonder Reglement, betreffende bovengenoemde rit. Wat opviel was dat de heren uitzetters wel/niet gebruik zouden maken van voetbruggen, pontveren en dit alles binnen de grens van ons klein kikkerlandje. Geheid dat hier een val op gemaakt zal worden.

Na alweer 14 dagen ‘droog’ te hebben gestaan vertrokken we 4 januari naar Weesp. Een rit van Nico en Paul. Oude bekenden in het rittensportland. Vele jaren terug reden we al ritten van deze cracks. Meestal in en rond Amsterdam, met die bekende Radartoren, onder deskundige leiding van Joep Wanders bij de KLM-MAC. Vorig jaar hadden we ook al het genoegen een ritje van deze heren te mogen rijden. Met een tweede plaats in een puzzelrit waren we best tevreden, met name daar onze voorkeur uit gaat naar routebeschrij-vingsritten.

katerrit1

Na vele handjes geschud te hebben konden we eindelijk beginnen de uitzetters proberen te doorgronden. Eerste opdracht ging over het binair schrijven van de tekst KATERRIT. Nu weet mijn chauffeur alles over eentjes en nulletjes, hij houdt niet voor niets de standen bij de NRF-kampioenschappen bij, maar hier konden we geen soep van koken, zelfs geen snert.
katerrit2

Tevens de tekst langs de route goed bekeken of er tussen diverse lijntjes geen herstelopdracht verscholen zat. Na een niet links is een gouden oude. Je gaat na een niet(je) naar links of na een cijfer een (1) naar rechts (niet links). Daar de uitzetters geen gebruik maakten van de afkorting MUG was elk(e) niet(je) voldoende om opdracht uit te kunnen voeren. We hebben dan ook niet gezocht, er van uit gaande: “het zal er wel zijn”. RC IJ bevestigde ons verhaal.

Nu op zoek naar tekst 232 om bij een bank naar links te gaan. In eerste instantie geen tekst gezien, keren en overnieuw doen. Nu wel huisnummerbordje gevonden. Bij eerste zijweg geen (zit)bank of (geldbank) te zien. Wel een vensterbank. Is dit nu wel een bank? Even een woordenboek raadplegen, we zijn niet in het bezit van internet op onze telefoontoestellen, en zie daar: bank, een verkorting van o.a. zandbank, schaafbank en ook vensterbank. Dus direct handelen. Maar zouden de uitzetters hier ook rekening mee gehouden hebben?

Eventjes de routes controleren. Bij vensterbank kreeg je geen RC, maar bij zitbanken op het sportveldje ook geen RC. Hoe controleren dat de uitzetters dan? Dit alles kost veel tijd en met een gemiddelde van 24 km per uur dienden we de tijd goed in de gaten te houden.

kwakcBij de afbeeldingen van Kwik, Kwek en Kwak ons volgende probleem. Wie is Kwik of wie is Kwak. Alle afbeeldingen waren gelijk. Je kon dus niet aan de mutsen zie wie wie was. Gelukkig was de laatste eendjesafbeelding voorzien van ©. Dit copyright-symbool is nu natuurlijk ook een herstelopdracht: verder met opdracht C. Jammer dat deze val niet verder werd uitgeplozen. Vond je dat de opdracht niet uitgevoerd kon worden reed men gelijk naar RC W. Wij waren nu bezig met opdracht C en deden ook RC W aan. Hier was een BM-opdracht wel op zijn plaats geweest. Maar de uitzetters hadden nog genoeg voor ons in petto.

In opdracht 18 onze eerste fout (volgens de uitzetters). We waren van mening, rijdende langs een verkeersgeleider, dat het straatnaambord rechts van het midden van de weg kwam te staan. We deden hier dus twee keer RC A aan. Nico en Paul vonden dit een weg met gescheiden rijbanen.

vlagbel

In de opdrachten 88/91 een opdracht met landen-vlaggen. Bij de Belgische vlag was ook een land-teken aanwezig, dus let op: hier gaat u België in. Deze weg als niet aanwezig beschouwen en dus gedwongen naar rechts. In onze opzet tot nu toe geslaagd: binnen Nederland blijven en nu op zoek naar die voetbruggen en/of pontveren. We moeten alert blijven.
b
Opdracht 93 heeft ook veel tijd gekost. Na tekst LET OP! DREMPELS op zoek naar een pad en kikker. Daar de gezochte tekst meteen al aan het begin van de weg gevonden werd (maar niet zo bedoeld door de heren uitzetters), vonden we ook meteen na die tekst een (fiets)pad of (voet)pad en zagen we in de tweede bocht vlak voor een kennelijke driesprong ook al enkele kikkers aan een vlaggenmast.

Onmiddellijk handelen naar rechts, vervolgens eerste weg links en we rijden RC Z binnen. Deze RC was voorzien van een duimpje, wat zeggen wil, prima, uitstekend. We wisten dus dat we goed zaten. Toch maakten we hier onze tweede fout. Onmiddellijk stond als onmiddelijk verkeerd in de routebeschrijving. Deze RC Z was bedoeld voor een val in opdracht 97. Tot slot, we verklappen niets alles (had je maar mee moeten rijden), nog 1 dubieus valletje:

137. na “HAH” rechts
138. na “HAH” rechts
139. na ” ” ” rechts

Tekst stond op een plastieken hoes. Aan de andere kant dus ook leesbaar. Maar is dan die tekst in opdracht 138 gelijk aan de tekst in op-dracht 137? Hierover zijn de meningen verdeeld. Dat je letters nu in een andere volgorde gebruikte maakt toch niet uit? De letters zijn geen oriënteringpunten, enkel de tekst toch? Of kun je toch spreken van een andere tekst: het spiegel-beeld van……?

Met opdracht 139 had ik zeker vijf minuten nodig om mijn chauffeur te kunnen over-tuigen dat je dat ook op een andere manier zou kunnen lezen: na tekst ” rechts (alles wat op een toetsenbord staat kunt u als tekst zien) of na tekst HAH rechts. Dit aanhalingsteken kan ook dienen om een hoger staand woord op een lagere plaats in dezelfde kolom te herhalen. Het woord kolom is hier van belang. In deze routebeschrijving waren geen kolommen aanwezig. Dus niet op zoek naar tekst HAH, maar tekst “.

Al met al een prima rit. Moeilijkheidsgraad voor C- en B-klasse misschien te hoog (zie aantal fouten in de uitslag) en ook de beschikbare rijtijd was beetje aan de korte kant (merendeel van de deelnemers had 30 minuten of meer aan de kofferbak). Het gekozen wedstrijdgebied blonk uit door de vele industrieterreintjes en bebouwde kommen. Niet iedereen is daarvan gecharmeerd. Er zijn zelfs equipes die daardoor niet komen rijden bij De Vechtstreek. Wij komen zeker terug en dan weer op zoek naar voetbruggen en veerponten.

Bertus Kolkman en Gerrit van Assen

Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek