Oost-West…….

thuisblijven is ook niet alles!

Kaartlezen met Henk Jongman en Sjaak Visser

in hun kaartleesrit op 10 oktober jl.

Ter lediging van de neerwaartse spiraal in het aantal deelnemers aan onze ritten, is menig ASV-rit naar de zondag verhuisd.

Slechts één rit is nog traditioneel als avondrit op de 3e donderdag van de maand op onze rittensportkalender te vinden; de kaartlees -Oost-Westrit.

Een initiatief ontleend aan de aanhoudendheid, waar we zeker de signatuur van Sjaak in herkennen.

ow1

Voor de rit de verlichting van de kaartleesbak gecontroleerd en de koplampen gepoetst, want het zicht wordt er met de jaren niet beter op.

Dat bleek ook direct al na de start. We wilden niet direct de Eemmeerlaan in, omdat het rode lijntje op de Heemraadweg wel was gezien, maar nog niet begrepen.

Toch de opdrachten op dit industrieterrein keurig volgens de geest van de uitzetter uitgevoerd.

De verbindingsroute naar Muiden was minder voor de hand liggend. Geheel binnendoor de oudstad Weesp met vele lusjes, maar geen RC’s.

Dat lijkt niet de bedoeling, dus de andere route maar nemen.

De “rotonde in Muiden”-val heeft het vanwege een door de uitzetter ingetekend kaartsymbool niet gehaald. Is Henk hier in zijn eigen val getrapt?

ow2Toch ging iedereen de A1 op en af, om bij de Wegman (ter hoogte van het gemaal; wel de goede nemen) een goede RC R te noteren.

En dan het Naardermeer. De combinatie van dit gebied met Henk in de uitzettersrol is voor ons altijd een ware beproeving. We hadden het nu bijna goed, maar het blijft oefenen.

RC 17 heeft ons niet mogen ontmoeten voor de alles afrondende herconstructie. Wij waren er al eerder klaar mee.

De gedwongen rijrichting in de Dotingalaan snapte we volledig, maar onze uitvoering liet op een enkel puntje te wensen over.

RC 20 keert je, dus kun je gelijk de geconstrueerde route opnemen en is het ommetje via RC W niet meer nodig. Even noteren in ons rittensportarchief.

De Aetsveldselaan was in de verbindingsroute naar Driemond opgenomen. Ter hoogte van het pleintje met de wippende mieren (staan die er nog?) DLW en via RC X alsnog op weg naar Driemond.

ow3

De keerlus na punt 9 was door inrijverboden leuk geconstrueerd en in de werkelijkheid vlot te rijden, zodat punt 10 snel bereikt werd.

De rode lijnen op het Venser industrieterrein in Diemen brachten een bijzonder opgave met zich mee. In ieder geval waren wij even de kluts kwijt en wilden we de route tegengesteld ophalen. Maar het Licht kwam nog net op tijd, hetgeen ons 30 strafpunten bespaarde.

De A-klassers werden nog op een 12e pijl onthaald, waarbij we niet aan een déjà vu gevoel wisten te ontkomen. Henk had ons daar al eens eerder op gepind, maar nu met voor ons een beter eindresultaat.

Via de Stammerdijk ging het tenslotte naar Weesp om de vraag te beantwoorden “rijden we de Ambachtstraat wel/niet in?”. Het bord “Verboden toegang” brengt kaartlezers altijd in twijfel, maar inrijden hebben we toch maar niet gedaan. In het donker is het bord de uitzetter wellicht ontgaan, met een neutrale RC B als resultaat.

Dit uitzetters duo bezit een lichte handicap; hun woonplaatsen zijn 80 km van elkaar gescheiden, wat de onderlinge communicatie wel eens onder druk kan zetten. De prachtige hardcopy uitleg is daar niet aan ontkomen. De “voorlaatste” versie was de laatste, die de printer heeft verlaten. De uitzetters waren daardoor nog even bezig de rit af te ronden. Maar ruim voor het sluiten van de markt waren alle strafpunten geteld en heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden. We hebben het keurig gedaan.

Een leerzame rit, waarbij we wederom ons Waterloo in het Naardermeer hebben gevonden.

Met dank aan Henk en Sjaak voor hun intellectuele uitdaging, het vele werk en de sportieve uitvoering van hun Oost-Westrit.

Walter en Loes Donker

Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek