De een na laatste rit van het seizoen stond donderdagavond 8 november 2012 op het programma, de Oost-West-rit. Een rit uitgezet door Martin Fierlier, een echte routebeschrijvingsgoeroo, en narijder Erik Naaijen.

Kaartlezen was altijd ons favoriete onderdeel, echter na de uitslag van de vorige kaartleesrit was het vertrouwen enigszins gedaald. We waren in het kaartlees-traject voor de eerste keer laatste geworden.

Voordat we vertrokken hadden we samen de kaart bestudeerd. Een paar kleine dingentjes vielen ons op en hierna zijn we meteen vertrokken. Vanaf het clubgebouw gingen we onderweg naar pijl 1. De route naar pijl 1 en pijl 1 waren goed te doen en we kwamen de RC Z tegen. Na de eerste pijl gereden te kwamen we langs de RC’s A en P, tevens werd de B-klasse op weg naar pijl 2 getrakteerd op een ASV-ritpijl. Hier moesten wij gaan herconstrueren en hebben wij diverse letters “gescoord”. Naderhand bleek dat met deze ritpijl geen rekening was gehouden en werd een kleine gedeelte geneutraliseerd. Natuurlijk hadden we gezien dat het pont eigenlijk bestond uit 2 pontjes en een stukje rode weg (niet dus!). Onze foute RC 5 ook (gelukkig) geneutraliseerd.

v1

Op weg naar pijl 3 kwamen we bij de RC D. Van pijl 3 gingen we weer terug naar het centrum van Weesp en kwamen we bij Oversingel. Vreemd….., opeens ligt hier een viaduct!! Volgens de kaart dan, want eenmaal aangekomen bij Oversingel blijkt het viaduct “verdwenen” te zijn. Wel meteen gezien dat de rode pijl uit 2 delen bestaat en er dus voor de pijl een stukje rode weg ligt. De foute RC E hebben wij dus overgeslagen en de route via de minste rode weg gekozen. Hierna werden we beloond met de goede RC G.

De route van pijl 4 naar pijl 5 was goed te doen. Op weg naar pijl 6 hebben we niet de asfaltweg gevolgd, maar de kortste route genomen. Onze moeite werd beloond met de RC H. Op weg naar pijl 6 lekker makkelijk via de Korte Muiderweg.

Na pijl 6 even de snelweg op, daarna meteen weer verlaten en via pijl 7 naar pijl 8B. Bij pijl 8B even het ommetje gemaakt bij “De Wegman” (heet nu eigenlijk anders, maar toch noemen wij het nog zo). Het ommetje rijden vanwege het juist volgen van de pijl en een blokkade, dit levert de RC J op.

v2

Op naar de voet van pijl 9, wel het rondje over de Brink in Muiderberg twee keer berijden om de pijl in zijn geheel te berijden (tweemaal de RC W). Op het einde van pijl 9 nog even goed opletten op het kleine haakse hoekje. De foute RC K hebben wij dus niet aangedaan. Naar pijl 10 is het berijden van een rode weg niet te omzeilen. De twee kleine stukjes rode weg blijken na goed meten korter te zijn dan de kortste weg met het grote rode stuk. Even omrijden dus en de RC N ophalen.

Via pijl 10 op weg naar pijl 11, waarbij het “Fietsje” wel even opgemerkt wordt, buitenom via de RC M is de juiste route.

Op weg naar pijl 12 hebben we diverse keren moeten meten of de keercontrole wel op de juiste plaats staat. Uit onze metingen en Google Earth bleek deze niet correct te staan (staat niet in de kaartweg) en dus niet opgeschreven. Bij de uitleg bleek het wel de bedoeling te zijn dat deze werd opgeschreven. Meerdere equipes hadden hier en daar twijfels en de RC 8 werd geneutraliseerd. Bij de voet van pijl 12 ver genoeg doorgereden zodat RC 9 zichtbaar werd. Hierbij keren en rechts af naar RC 15. Hierna blijkt pijl 12 niet meer in het geheel te rijden (hersteller DMP 13 en de zelfstempelaar “B”).

Op de route naar pijl 13 even opletten bij het verbodsbord, zonder voorkennis kom je 2 keer langs de RC R. In de herconstructie kregen we weer een herconstructie (keercontrole RC 16), lekker hoor. Op zoek naar de route met de minste rode weg komen we via RC Q uit bij de voet van pijl 13. Van pijl 13 zijn we onderweg gegaan naar pijl 14. Hierbij hebben we de rode wegen vermeden en de bermlijnen gerespecteerd dit bracht ons de RC’s T en A.

Op pijl 14 het uitwasje bij de toren gereden en de RC O opgeschreven.

Vervolgens naar pijl 15, hierbij hadden we wel gezien dat je via de busbaan de juiste route rijdt. Helaas hadden we de echte val niet door. Door het verplichte rechtdoor rijden hadden we moeten keren en nogmaals vanaf de andere zijde de route moeten proberen te rijden.

Wij zijn doorgereden en bij de “de Wegman” nog een keer het ommetje rijden (RC J), dan richting pijl 15.

Hierna via het centrum van Muiden en zo min mogelijk rode weg naar pijl 16. Op de bedachte route (buitenom via de Amsterdamsestraatweg) komen we bij de rotonde RC 7 tegen. Via een klein stukje rode weg gaan we op weg naar pijl 16. Om zo min mogelijk tegengesteld te rijden wel even de parallelweg langs pijl 6 nemen (RC F). Hierna is pijl 16 goed te rijden.

Wel even goed opletten dat er nog een klein kaartje ter verduidelijking van pijl 17 is. Dus niet meteen naar de Finish vlag racen, maar eerst even langs pijl 17. Op pijl 17 kwamen we de RC Z tegen. Op naar de finish, het wordt namelijk al krap in de tijd. Tevens zo min mogelijk rode weg berijden en onderlangs via de RC I naar de finish rijden.

Nu snel inleveren, we zijn namelijk al 11 minuten te laat. Ons vertrouwen in het kaartlezen was tijdens de rit weer behoorlijk toegenomen. Een uitdagende rit met leuke vallen en naar ons gevoel hadden we ook lekker gereden. Bij controle van de uitleg bleek dat we ook echt goed hadden gereden. Vooraf grapten we nog tegen elkaar dat we gewoon onze best konden gaan doen, want de equipe met het minst aantal strafpunten zou het verslag gaan schrijven! En dat zouden wij dus wel niet gaan worden!!

De gehele rit onze uiterste best gedaan, bleek naderhand dat we iets te veel ons best hadden gedaan. We waren namelijk de equipe met het minste strafpunten geworden. Na neutralisatie hadden we 41 strafpunten (30 en 11 minuten te laat).

Bij deze willen wij de uitzetter en de narijder bedanken voor de erg leuke rit en de plezierige avond.

Guido van den Heuvel en Peter van Stuivenberg

Print Friendly, PDF & Email
Autosportvereniging De Vechtstreek