Een veel gebruikt systeem is de zogenaamde bol-pijl rit, waarbij de deelnemers een route moeten afleggen aan de hand van getekende (weg-)situaties.
Dit eenvoudige navigatie systeem leent zich bij uitstek voor beginnende rijders. Ook hier is snelheid van ondergeschikt belang maar komt het aan op enige navigatiekunst.

Bij het routebeschrijvings-systeem is enige kennis van het reglement gewenst. Dit reglement wordt altijd voor aanvang van de rit aan de deelnemers verstrekt en is redelijk eenvoudig. Goed doorlezen van te voren is natuurlijk wel van belang omdat je dan tijdens de rit niet zoveel meer hoeft op te zoeken

Tot slot is er nog het zogenaamde kaartlezen. Zoals de naam al doet vermoeden moet een route gekozen en gereden worden met behulp van een gedetailleerde kaart. Deze kaarten zijn uiterst nauwkeurig en hebben een schaal van 1:50.000. (1 mm op de kaart is in werkelijkheid slechts 50 rijmeters)
Bij dit systeem wordt veel verwacht van de navigator die zich zowel op de kaart als in het veld goed moet kunnen oriënteren.
Bij het kaartlezen zijn verschillende opdrachten mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld ‘de ingetekende lijn’, of ‘ingetekende punten’. Maar ook ‘grensbenadering’ of ‘pijlen’. Meestal moet de kortste route tussen twee punten of pijlen gereden worden en bij de ‘ingetekende lijn’ is de route al op de kaart ingetekend.
Verschillen tussen kaart en werkelijkheid vormen soms een extra moeilijkheid, vooral als er wegen zijn veranderd of bijgekomen.

Voorbeelden

Bol Pijl

bp-schetsRijdt van de bol naar de pijl.
Meestal moet de langste route gereden worden zonder wegen twee keer te rijden …

Kaartlezen

kl-tip-01Rijdt van pijl tot pijl de kortste route. Pijlen mogen niet tegengesteld worden gereden.

Voor een PowerPoint cursus kaartlezen klik hier.

Puzzelen

  1. na bank rechts
  2. na school links
  3. na staartnaambord viersprong links
  4. voor een niet links

 

In opdracht 1 zoeken we een bankgebouw of een zitbank. (of een afbeelding daarvan)
Bij opdracht 2 kan dat een schoolgebouw of een school met vissen zijn.
Let op dat er in opdracht 3 een spelfout zit. Namelijk staart in plaats van straat. Deze opdracht mag je dus niet uitvoeren.
Opdracht 4 is op twee manieren te lezen. Maar hier wordt bedoeld dat je voor een niet(je) naar links moet.

Routebeschrijving

  1. na weg 3e weg links
  2. na bank wegsituatie rechts
  3. asfaltweg links
  4. na 3e kerk en verkeersbord links

 

Bij routebeschrijving is veel meer gereglementeerd.
Bij opdracht 1 tel je eerst een weg aan je rechterhand om vervolgens de 3e linkerweg in te slaan.
Alleen viersprongen, driesprongen, voorrangssituaties en einde wegen zijn wegsituaties. (opdr.2)
Bij opdracht 3 mag de weg alleen uit asfalt bestaan en bijvoorbeeld niet zichtbaar overgaan in klinkers.
Bij opdracht 4 moeten de kerken en het verkeersbord in de aangegeven volgorde en geheel na elkaar komen

Autosportvereniging De Vechtstreek