Algemeen

 • De ritten wordt verreden onder de bepalingen zoals vermeld in de vooraankondiging. De reglementen zijn ook te downloaden via onze website.

Veiligheid

 • Tijdens ritten is het gebruik, evenals het in bezit hebben van alcoholische consumpties niet toegestaan. Bij overtreding wordt men terstond van verdere deelname uitgesloten.
 • Het voertuig waarmee aan de rit wordt deelgenomen dient minimaal WA verzekerd te zijn.
 • Het voertuig dient te voldoen aan alle door de wet gestelde eisen.
 • De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en is bevoegd het onderhavige voertuig te besturen.
 • De equipe dient zich te houden aan alle voor het voertuig en henzelf van kracht zijnde verkeersregels.

AVG

 • Door mijn inschrijving ga ik er mee akkoord dat mijn naam in de deelnemerslijsten en uitslag worden gebruikt.
 • De deelnemerslijst en uitslag worden op de website gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

 • De organisatie sluit elke aansprakelijk ten opzichte van deelnemers en derden uit. (Zie hiervoor ook de vrijwaringsclausule aan de achterzijde van uw acceptatiebrief).

Inschrijving Dag van Weesp

 • Het inschrijfgeld wordt direct via iDEAL betaald. (contante betaling is niet meer mogelijk)
 • Datum van betaling is bepalend voor het tarief.
 • De inschrijving wordt pas zichtbaar en definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld.
 • Het meenemen van passagiers waarvoor niet vooraf het bijbehorende inschrijfgeld is betaald, is niet toegestaan.

Inschrijving Clubritten

 • Het inschrijfgeld voor clubritten is contant aan de starttafel.

 • Ledenkorting

  • Ledenkorting wordt berekend aan de hand van Achternaam, postcode en licentienummer.
  • Ledenkorting is alleen geldt alleen als je een geldig lidmaatschap hebt in het jaar dat de rit wordt gereden.

  Terugbetaling inschrijfgeld

  • Het inschrijfgeld zal geheel worden terugbetaald als de inschrijving wordt geweigerd.
  • Indien het evenement onverhoopt (Covid19, MKZ, vogelgriep, weigering, vergunning, enz.) wordt afgelast, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van de reeds gemaakte en nog te verwachte kosten.

  Autosportvereniging De Vechtstreek